a trick of the light : a place for cinephiles

หนังสั้นมาราธอน 19-20/7/51

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎคม 2551

11.00 – 13.00 Program 19

 ปะป๋า / 2551 / 25 นาที /พิชชานันท์  เลาหะพรสวรรค์

 หนาว / 2550 /18 นาที  /กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา

 คิว / 2551 / 12 นาที /จิระ กีฬา

 ปอป / 2551 / 10 นาที /เสรีย์ หล้าชนบท

รถโรงเรียน / 2550 / 10 นาที / อัฏฐวาที สายทอง

 แบดเดย์ / 2551 / 23 นาที / ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช

เวลารวม 98 นาที

 …………………………………………………

13.00 – 15.00  Program 20

 คน หนัก โลก / 2551 / 26 นาที /พลพัฒน์ ญาณรัตน์, เสรีย์ หล้าชนบท

 35/14-16-21-51 / 2551 / 16 นาที / พศวัต ศิริจันทร์

 เพลงชาติไทย / 2551 / 27 นาที / ชาย ไชยชิต

 da world’ going crazy / 2550 / 5 นาที / ทักษยศ ยศมา

 สภาวการณ์ทางชนชั้นในสังคม  / 2551 /3 นาที /เอกลักษณ์  สระแก้ว

 สภาวการณ์ทางชนชั้นในสังคม 3 / 2551 / 4 นาที / เอกลักษณ์ สระแก้ว

 The Thing / 2551 / 16 นาที / ฟาริ เทศประทีป

เวลารวม 97 นาที

  …………………………………………………

 

15.00 – 17.00  Program 21

ไตแลง / 2551 / 30 นาที / ณัฐชัย ใจธิตา

สาละวินร้องไห้ / 2550 / 20 นาที / ณัฐชัย  ใจธิตา

ความสุขที่เกาะเหลา / 2551 / 44 นาที / วิชชุตา วัจนะรัตน์,วสุพล เกรียงประภากิจ

เวลารวม 94 นาที

  …………………………………………………

 

17.00 – 19.00  Program 22

เรื่อง  ขี้หมา / 2551 / 20 นาที / เอก  ธรรมกร่าง

 คนสำคัญที่สุด / 2550 / 15 นาที / ภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล

 กว้าง x ยาว x บ้าน / 2550 / 20 นาที / นวัช รัตนบรรณกิจ

 เด็กกึ๋น / 2551 / 10 นาที / มนิตย์ สนับแน่น

 เด็กมีปัญหา / 2551 / 13 นาที / คมสันต์ บุญญะวิตร

 Fly:hallucination or true story / 2550 / 24 นาที / ทักษยศ ยศมา

 เวลารวม 102 นาที

  …………………………………………………

19.00-21.00  Program 23

สร้อย / 2006 / 15 นาที / พันธกานต์ คงดี, ธำรงศักดิ์ วิทยสัมพันธ์

 The consciousness / 2550 / 9 นาที / ณฐพบ โพธิพันธ์

 Perform / 2551 / 30 นาที / วีระ เข็มเพ็ชร

 Sacrifice / 2551 /11 นาที /สมณรงค์ ขันธะชวนะ

 Midnight Rainbow /2551 / 16 นาที /ปัฏฐา ทองปาน

 ด้วยแรงอธิษฐาน / 2550 / 27 นาที / มกร สุปินะเจริญ

 เวลารวม 108 นาที

  …………………………………………………

 

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎคม 2551

11.00 – 13.00 Program 24

 มวย / 2550 / 14 นาที / กิตติพัฒน์ กนกนาค

 แม่บ้าน (ก่อนจะมี Muay) / 2550 / 6 นาที / กิตติพัฒน์ กนกนาค

 ปีกไก่ทอด / 2551 /4 นาที /กิตติพัฒน์ กนกนาค

 Camera / 2551 / 4 นาที / กิตติพัฒน์ กนกนาค

 Sideeffect / 2551 / 4 นาที / กิตติพัฒน์ กนกนาค

 Bouquet / 2550 / 3 นาที / กิตติพัฒน์ กนกนาค

เออ…เองเก่ง / 2551 / 26 นาที / ภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล

 ดูเดี่ยว / 2551 / 30 นาที / ดนัย หยกทับทิม

เวลารวม  91 นาที

  …………………………………………………

 

13.00 – 15.00  Program 25

 เด็กชายกับใบโพธิ์ / 2550 / 18 นาที / บุญส่ง นาคภู่

 ดวงใจสีเหลือง / 2551 / 13 นาที / สามเณร ทวีศักดิ์ คำแหลง

 ไม้วิเศษ / 2550 / 13 นาที / วรวุฒิ  หลักชัย

 สุขแผ่นดิน / 2551 / 10 นาที / กัลป์วีร์  จินทร์ดี

 เห็นในดวงใจ / 2551 / 11 นาที / อ้อมใจ   บุษบง

 เมื่อผมแต่งเพลงรัก / 2551 / 17 นาที / ฐากูร เข็มปัญญา

 แด่…อันเป็นที่รัก / 2551 / 21 นาที / คณิน  กุลสุมิตราวงศ์ , กฤษดา  คณิวิชาภรณ์

 เวลารวม 103 นาที

  …………………………………………………

 

15.00 – 17.00  Program 26

ความสุขเล็กๆที่ปลายนา / 2550 / 8 นาที / เพ็ญสุรีย์  ลัทธิมนต์

หยดสีบนผ้าขาว / 2551 / 16 นาที / ธีระ  ประชุมของ 

ส.ป.ช. / 2550 / 22 นาที / นันทิยา  กิตติกำแหง

สนามเริงรมย์ / 2551 / 19 นาที / กัลป์วีร์  จันทร์ดี

ฟ.ฟัน / 2551 / 16 นาที / ณิชาภา คุปตะนุรักษ์

เด็กชายด้ายแดง / 2551 / 16 นาที / ปวีณ บุพพัณหกุล

เวลารวม 97 นาที

  …………………………………………………

 

17.00 – 19.00  Program 27

 animal / 2551 / 5 นาที / ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ

 Light Source from the Future/ 2551 / 5 นาที /พศวัต ศิริจันทร์

 คนรกโลก / 2551 / 3 นาที / ทิพย์ แซ่ตั้ง

 HAPPINESS IS…/ 2550-2551 /9 นาที / เอกพงษ์  ทองสุข 

 Friends,Where are you? / 2551 / 2 นาที / ฟ้า พูลวรลักษณ์

 Physical Therapy / 2551 / 2 นาที / สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์

 Perfect Balance? / 2550 / 4 นาที / ปริญญา จันทร์เพ็งเพ็ญ

 Cotton, Kites and Windmills / 2551 / 8 นาที /ฟ้า พูลวรลักษณ์

 คน ชีวิต วันเวลา / 2551 / 4 นาที /ทิพย์ แซ่ตั้ง

 วังวน / 2551 / 2 นาที / มนศักดิ์ คล่องชัยนันต์

 Floating Thought / 2551 / 6 นาที /สุชาดา สิริธนาวุฒิ

 ภูเขาทอง / 2551 / 11 นาที / วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย

 Yesterday / 2551 / 13 / สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์

 สวรรค์คับแคบ / 2551 / 8 นาที / นฆ ปักษนาวิน

 เรื่องเล่าสระว่ายน้ำ / 2551 / 13 นาที / ตุลพบ แสนเจริญ

เวลารวม 95 นาที

  …………………………………………………

19.00-21.00  Program 28

MV โปรดจำไว้ว่า… ฉันรักเธอ / 2551 / 6 นาที / ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

อินฟินิท / 2551 / 10 นาที / ฐิระพร ภู่งาม, วัฒนา ขจัดสารพัดภัย

 Soulmate / 2551 / 3 นาที / ธงชัย กนกากรนนท์

 Love note / 2551 / 23 นาที / ปวิตร ตรีเมฆ

 เวลา…รัก / 2550 / 28 นาที / ขนิษฐา ขวัญอยู่

 รักนิรันดร์ / 2550 / 14 นาที / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา

 อนุเสาวรีย์แห่งความรัก / 2551 / 10 นาที / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

เวลารวม 94 นาที

One response

  1. หนังสั้นเยอะดีครับ

    มีนาคม 6, 2010 ที่ 7:16 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s