a trick of the light : a place for cinephiles

หนัสั้นมาราธอน 2-3 /9-10/16/8/51

หนังสั้น 12 / โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน 2-3 สิงหาคม 2551

เสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551

11.00 – 13.00 Program 39 / 90 นาที
สถานีปลายทาง l (terminal station)/2551/90 นาที/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ

13.10 – 15.00 Program 40 / 92 นาที
ชีวิตนี้เพื่อลูก/2550/20 นาที/วรวุฒิ หลักชัย
กา-รอ-จี๋/2551/7 นาที/
ก่อนงานแต่งงาน/2551/7 นาที/ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล
โลกใบเล็ก/2551/17 นาที/วสุนันท์ หุตเวช
My House/2550/9 นาที/สุชาติ มัฆวิมาลย์
ชุดกระโปรง/2551/3 นาที/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล
หนังและกรรไกร ในวันที่ 4 เมษา/2551/12 นาที/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล
บุญหลง/2551/16 นาที/ธาวิต
Possibilities/2008/1 นาที/สมพงษ์ ซื่อต่อศักดิ์ ( ยูเวิร์คฟอร์เธม )

15.00 – 17.00 Program 41 / 97 นาที
กว่าจะถึง/2551/8 นาที/
ZOEY/2550/3 นาที/ศศพิชญ์ รุจิรัตน์
ติ๋มหน้ามึนเมตั้ม/2551/20 นาที/เอกภาพยนตร์คอมพิวเตอร์
The Happiest Days of Our Life/2551/5 นาที/คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
คนจรจัด/2551/10 นาที/ปรัชญา ลำพองชาติ
เพื่อนรัก….(แอบ)รักเพื่อน/2550/11 นาที/ระชานนท์ ทวีผล
วันที่ถูกถ่าย/2551/7 นาที/อ้อมใจ บุษบง
6630/2551/10 นาที/วรรณแวว / แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์
ด้วยรักและขอโทษ/2551/23 นาที/เบญญา ภูวรัชนันท์

17.00 – 19.00 Program 42 / 98 นาที
รัตติกาล/2550/29 นาที/เทพฤทธิ์พิชิตมาร
ช่วงเวลาหนึ่งในตอนบ่าย/2550/10 นาที/วิศรุต ดีล้อม
๓๐:๓๑:๑ – ๐๑/2551/29 นาที/ปิยะ พรปัทมภิญโญ
วัตถุนิยาย: ชีวประวัติของเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง/2551/30 นาที/ปราปต์ บุนปาน

19.00-21.00 Program 43 / 102 นาที
RUN / วิ่ง/2551/4 นาที/อลิสา เลิศผลานันท์
สาวน้อย คาถา แอ๊บแบ๊ว/2550-2551/33 นาที/ยุทธนา เสนีวงศ์
รีเวอร์ส/2550/10 นาที/ประจักษ์ คดีธรรม, เอกพล บุญวัฒน์, เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง
เจ้าหยิง/2551/17 นาที/สุรบดินทร์ ภู่กลั่น
มนุษย์ต่างดาวกับบันทึกวันที่ 16 กรกฎา/2551/15 นาที/อรรถพล ธารรัตน์
ขอขบเคี้ยวสักนิดก็ยังดี/2551/8 นาที/พิชชานันท์ เลาหะพรสวรรค์
จระเข้/2551/15 นาที/สราวุธ อินทรพรหม

…………………………………………..

อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2551

11.00 – 13.00 Program 44 / 100 นาที
เพนกวิน/2551/4 นาที/พัชร เอี่ยมตระกูล
ความเหมือนที่แตกต่าง/2551/7 นาที/
New Year Again/2551/4 นาที/วินัย กิจเจริญ
แฮปปี้เนสอิส ?/2550/12 นาที/พิทยา จันทโคตร
ดื้อ/2550/11 นาที/ชาคร ไชยปรีชา
Light of Natural Living/2550/4 นาที/ราชาวดี โกมลสุต
The Wall/2551/10 นาที/
Aquarium/2551/4 นาที/วินัย กิจเจริญ
ความสุขที่เกาะเหลา/2551/44 นาที/วิชชุตา วัจนะรัตน์,วสุพล เกรียงประภากิจ

13.00 – 15.00 Program 45 / 120 นาที
THE KUMPANY/2551/120 นาที/ณัฏฐา หอมทรัพย์ & ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี

15.10 – 17.00 Program 46 / 86 นาที
THE KUMPANY 2/2551/30 นาที/ณัฏฐา หอมทรัพย์ & ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี
END-TRANCE/2550/10 นาที/พัชร เอี่ยมตระกูล
broccoli/2551/40 นาที/ธนชาติ ศิริภัทราชัย
TABATA!!!TABATA!!!TABATA!!!/2551/6 นาที/ณัฏฐา หอมทรัพย์ & ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี

17.00 – 19.00 Program 47 / 93 นาที
คู่ขา/2551/26 นาที/เทพนม พิริยวรกุล
ปู่/2550/15 นาที/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว
Try again/2551/5 นาที/กิตติพงษ์ โชติมงคล
ความฝันของผมยังไม่หายไปไหน?/2550/4 นาที/ฐากูร เข็มปัญญา
กลับบ้าน/2551/3 นาที/นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
ความรู้สึกที่หายไป/2551/16 นาที/โสรญา ดวงเทพ
ฮิตเลอร์ แอนด์ เดอะ บีทเทิลส์/2550/24 นาที/จีรัง สุวรรณฐิตปัญโญ

19.10-21.00 Program 48 / 98 นาที
ปราชญ์/บ้า ป้าเพชรตะวัน/2550/15 นาที/วีราภา เองมหัสสกุล รวิสรา พันธุ์แพ
May I go to toilet,please?/2551/7 นาที/วีราภา เองมหัสสกุล/รวิสรา พันธุ์แพ/ณิศภัทร เมฆสกุล
ข้อความ/2551/5 นาที/ฉัตร ธนเรืองอมร, สถาพร รำจวนจร
หน้า,หน้ากาก/2551/30 นาที/เอกพจน์ แจ้งกิจกุล
Dark Poetry /2551/36 นาที/Alexandre Saviano
คนดวงแตก/2550/5 นาที/พูนลาภ นาคพนม

 

หนังสั้น 12 / โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน 9-10 สิงหาคม 2551

เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551

11.00 – 13.00 Program 49 / 98 นาที
คืนข้ามปี/2550/14 นาที/ฐากูร เข็มปัญญา
นิ่ง/2551/4 นาที/เมธัส ศิรินาวิน
เลดี้ไนท์/2551/10 นาที/อังศุมาลี เสนาไชย
หมอดู/2551/18 นาที/เมธัส ศิรินาวิน
sincity/2550/4 นาที/ทักษยศ ยศมา
คืนสนอง/2550/8 นาที/ชนมน จงเกมษ, อรรถเดช กิจวาศน์
THE PASSENGER/2551/12 นาที/นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์
victim/2551/10 นาที/ณัฐพร เยี่ยมฉวี, นายณัฐพล นาคเงิน
อีกห้านาทีจะถึงฆาต/2550/18 นาที/สรวิศ รวิทิวากุล , หรินทร์ แพทรงไทย

13.00 – 15.00 Program 50 / 98 นาที
เร่หนัง_หนังเร่/2551/15 นาที/ภาณุ แสง-ชูโต
Next Step that Be Lost/2551/4 นาที/ฉัตรวีร์ ปิ่นเงิน
test/2550/7 นาที/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว
Uncertainly/ไม่แน่นอน/2551/5 นาที/วไลพร ขวัญชนะภักดี
mobile life/2551/3 นาที/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ / ณิศภัทร เมฆสกุล
change/2551/3 นาที/สารนิจ มีศร
MV เพลงเชื่อ – บอย ตรัย/2551/6 นาที/วีราภา เองมหัสสกุล รวิสรา พันธุ์แพ
relate/2550/3 นาที/ปราโมทย์ ปั้นน่วม
ลำยอง/2550/6 นาที/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล
UNTITLED/2551/1 นาที/พิชญพงษ์ พิศพาร
ตาของผม/2551/45 นาที/พิเชษ เสมอเชื้อ

15.00 – 17.00 Program 51 / 98 นาที
เป็นโสดทำไม/2549/5 นาที/สุดถวิล
เปลี่ยนไปทุกอย่าง/2551/7 นาที/อรรคพล ฤทธิ์จิตเพียร
ผ้าขี้ริ้ว/2550/86 นาที/ณิชภูมิ ชัยอนันต์

17.00 – 19.00 Program 52 / 95 นาที
คืนวันพระ/2551/10 นาที/วินัย กิจเจริญ
Remember/2551/6 นาที/
Black Love/2551/11 นาที/พสิษฐ์ สัจจพงษ์
วาเลนไทน์/2551/5 นาที/ตุลาการ ตวงสิทธิสมบัติ
Parts :/2550/21 นาที/วสุพล เกรียงประภากิจ
วาเลนไทน์เดย์/2550/16 นาที/วีรยุทธ กระจ่างศรี
ชีวิตสมบูรณ์แบบ/2550/3 นาที/พสุธร บำรุงพืช
while cooking dinner/2006/6 นาที/เจริญศักดิ์ โปสินธุ์
นิรวาดา/2551/17 นาที/ฝ้ายฟู ภัทรานวัช

19.00-21.00 Program 53 / 99 นาที
เดี่ยว/2551/15 นาที/ชัญญานุช ทรัพย์คงเจริญ
เก็บไว้กับเธอ/2550/15 นาที/มัลลิกา มิตรธงไชย
ทางเลือกของ…กวี/2550/26 นาที/สยาม เจริญอินทร์พรหม
ระหว่างเรา/2550/16 นาที/สิทธิกร แก้วุสทธิ
8cm/2551/27 นาที/สภัสสร สันติจิตรุ่งเรือง

…………………………………………….

อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2551

11.00 – 13.00 Program 54 / 96 นาที
เรื่องธรรมดา/2550/46 นาที/เมธัส ศิรินาวิน
โลกแห่งการชดใช้/2550/4 นาที/วรรณภรณ์ สืนประเสริฐรัตน์
กล่อง/2551/8 นาที/สุชาติ แสงชู
Closing Time/2550/8 นาที/ภาคภุมิ ตรีชัยรัศมี
คล้องแขนเดิน/2550/30 นาที/รุจน์จินากร ไชยหาญ

13.00 – 15.00 Program 55 / 98 นาที
กลางเเปลง_ที่รัก/2551/13 นาที/ภาณุ แสง-ชูโต
ภาพเคลื่อนไหว/2551/18 นาที/วิชชุตา วัจนะรัตน์
เด็กฝึกงาน/2550/20 นาที/อำนาจ แตงสมบูรณ์
Real/2551/15 นาที/อุเทน ศรีริวิ
Plottape/2550/16 นาที/กิติศักดิ์ ขุนเพชร
ROCK CORE HA SPECIAL FEATURES/2551/8 นาที/โทนี บอย
Stranger No More/ /8 นาที/

15.00 – 17.00 Program 56 / 92 นาที
ส้วม/2551/10 นาที/
วังยื่นหาบ/2551/35 นาที/สมพงษ์ โสดา
ฮีโร่/2550/24 นาที/ยุทธจักร ใจคำ
ลิง ไก่ ขาบ แพะ แบะ แบะ/2551/7 นาที/
จอมยุทธ์/2550/14 นาที/ปฐมพงษ์ ลมชาย
NINJA/2551/2 นาที/นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์

17.00 – 19.00 Program 57 / 107 นาที
ทำนอง สนั่น/2549/25 นาที/สฤษดิ์รงค์ หยงสตาร์
เพราะอะไร/2551/23 นาที/วนัสบดี เทพวรรณ
มนต์รักนักกล/2551/27 นาที/สรยศ ประภาพันธ์
ลวง/ /15 นาที/
หัวใจลัดวงจร/2550/17 นาที/ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช

19.00-21.00 Program 58 / 87 นาที
I’m Fine Thank You and You?/2551/87 นาที / พัฒนะ จิระวงศ์  

เสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551

11.00 – 13.00 Program 59 / 85 นาที
The Zim/2551/20 นาที/เจนจิฬา โชติประทุม
ความรัก ความผูกพัน มิตรภาพอาฆาตแค้น/2550/15 นาที/จักรภัทร นัยเลิศ
Imagination/ /15 นาที/นที สโมสร
รีเลทิวิตี้/2551/29 นาที/ไพรัช คุ้มวัน
My Image Observe your Image. If it is Possible to Observe it./2551/6 นาที/พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

13.00 – 15.00 Program 60 / 91 นาที
ยาใจคนจน/2550/20 นาที/สิทธิพันธ์ เผือกพันธ์, วนัสนันท์ แจ้งสว่าง
Yesterday Friday Tomorrow//42 นาที/พิเชษฐ์ บางประเสริฐ
หนัง/บัก/เสี่ยว/2550/29 นาที/พิชิตโรมรัน อรรคธรรม

15.00 – 17.00 Program 61 / 105 นาที
เซ็กซ์ในสวนเซ็น/2551/20 นาที/วีระโชติ อินทร์นอก
ผลงานก่อนปิดเทอม/2551/30 นาที/เรวัต ทองมา
คน กับ กุ้ง/2551/20 นาที/ศราวุฒิ ปานหลิม
สารคดี คนเร่ร่อน /2550-2551/13 นาที/นวพร ไพบูลย์ , อธิษฐาน ทองมาก
วันนี้ทะเลมีคลื่น/2551/22 นาที/พิสุทธิ์ ศรีหมอก

17.00 – 19.00 Program 62 / 98 นาที
ใกล้/2551/9 นาที/
ทะเลประหลาด/2550-2551/6 นาที/วิวัฒน์ เลิศวัฒนาวงศ์
ศิลปะใต้ตีน/2551/18 นาที/ทิพย์ แซ่ตั้ง
Parallel Journey/2550/8 นาที/จักรวาล นิลธำรงค์
We all know each other/2550/57 นาที/พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

19.00-21.00 Program 63 / 93 นาที
ชูส/2550/4 นาที/วีรยุทธ กระจ่างศรี
The Last Cigarette/2551/11 นาที/เอกราช มอญวัฒ
Point/2551/10 นาที/กีรติ โชติรัตน์
สุจริต(บอย)/2550/3 นาที/เอกพงษ์ อวยพรรุ่งรัตน์
เดิน/2550/5 นาที/สรรเพชญ สิขเรศ
sound about/2551/20 นาที/กิตติ มีแสง
Wish/2551/9 นาที/
พี่ชาย กับ ความฝัน/2551/16 นาที/เรวัตร วรรณบวร
วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง/2551/15 นาที/วัฒนเดช เกตุสวน

Advertisements

2 responses

  1. แล้วฉายที่ไหน

    กรกฎาคม 30, 2008 ที่ 6:19 am

  2. atrickofthelight

    สถานที่ฉายตามแผนที่ด้านบนสุดของบทความครับ

    กรกฎาคม 30, 2008 ที่ 6:43 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s