a trick of the light : a place for cinephiles

เทศกาลหนังสั้น :โปรแกรม แรงบันดาลใจโดย รัตน์ เปสตันยี

แรงบันดาลใจโดย รัตน์ เปสตันยี

Inspired by R.D. Pestonji

เนื่องด้วย ปี พ.ศ.2551 เป็นวาระครบ 100 ปี เกิดของ รัตน์ เปสตันยี (22 พฤษภาคม 2451) หอภาพยนตร์

แห่งชาติ และมูลนิธิหนังไทยฯ จึงขอร่วมจัดโครงการ 100 ปี รัตน์ เปสตันยี ด้วยการจัดกิจกรรมรำลึกต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของท่านสู่สาธารณชน หนึ่งในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้แก่

การจัดประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากรัตน์ เปสตันยี” ซึ่งมีผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน

7 เรื่อง หนังสั้นทั้งหมดนี้จะฉายพร้อมกับหนังสารคดีชีวประวัติชีวิตและผลงานของรัตน์ เปสตันยี เรื่อง ชีวิตและ

ผลงานของรัตน์ เปสตันยี ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2551 รอบ 18.30 น.

Since this year is the 100th anniversary of birthday of the Thai filmmaker master, Rattana (R.D.) Pestonji, National Film Archive and Thai Film Foundation organize “100th Years of R.D. Pestonji” project. With the various activities throughout the year, the project aims to celebrate and spread his works in public. One of the activities is the short film competition “Inspired by R.D. Pestonji“. There are 7 shorts selected in the finalist. These shorts will be with the biography documentary, The Signature, on Saturday 13th September at 6.30 pm.

The Duck Empire Strike Back 2

2008 / 5 min

ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล Nuttorn Kungwanklai

แรงบันดาลใจ : อารมณ์ขันในหนังของคุณรัตน์ อย่าง โรงแรมนรก มีความพิศดารและเสียดสีอยู่สูง หนัง The

Duck ภาคแรก ก็มีแรงดลใจจากอารมณ์แปลกๆ เช่นนั้นเข้ามาไม่น้อย เรื่องนี้เลยตั้งใจทำให้หนักข้อกว่าเดิม

อยากให้คนขำในความประหลาดของมันครับ

Inspiration: Humor in Rattana’ works such The Country Hotel is quite weird and ridiculous. My first episode of The Duck Empire Strike Back has also such sense of humor. With this episode, I intend to make it harder. I want audiences to enjoy its weirdness.

Man Film … เรื่องส่วนตัว / Man Film… Personal Story

2008 / 6 min

ทศพร มงคล / Tossaporn Mongkol

แรงบันดาลใจ : ข้อความในเหรียญรัตน์ เปสตันยี ทำให้ผมทำหนังเรื่องนี้

Inspiration : I have got the inspiration from the message in the Rattana Pestonji award medal.

Myth

2008 / 6 min

ทีฆเดช วัชรธานินท์ / Teekhadet Vucharadhanin

แรงบันดาลใจ : “เรารักงานนี้ เราก็ทำไป เราก็สู้ไป สมหวังบ้าง ไม่สมหวังบ้าง ก็เป็นธรรมดา…” รัตน์ เปสตันยี

Inspiration : “We love this kind of work. We have done it. We have fought for it. It may be satisfied. It may be not. It is normal….” R.D. Pestonji

สวรรค์สว่าง / Bright Heaven

2008 / 5 min

พัฒนะ จิรวงศ์ / Pattana Jirawong

แรงบันดาลใจ : ได้จากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด คุณรัตน์เลือกเล่าเรื่องชีวิตคนจน ในแง่มุมที่เปี่ยมด้วยอารมณ์

ขัน ไม่ใช่เชิงเยาะเย้ย แต่เต็มไปด้วยกำลังใจ ชื่อหนังของคุณรัคน์อาจจะมืดๆ แต่มันทำให้ชีวิตหลายๆ คนสว่าง

หนังเรื่องสวรรค์สว่างก็เช่นเดียวกัน

Inspiration : I have got the inspiration from “Dark Heaven”. Rattana chose to tell the story of the poor with sense of humor. Nothing mocking, but cheerful. The title of Rattana’s works might be quite dark, but actually the film enlightens many people. I hope Bright Heaven can do so.

โรงงานนรก / Hell Factory

2008 / 5 min

วสุนันท์ หุตเวช / Wasunan Hutavej

แรงบันดาลใจ : มีโอกาสได้ดูหนังของคุณรัตน์เรื่อง โรงแรมนรก แล้วรู้สึกว่าตลกมากจนถึงกับเกิดแรงดลใจอยาก

เขียนอยากคิดอะไรขึ้นมาเลยทีเดียว เลยอยากจะพูดตรงๆ ง่ายๆ ถึงสิ่งที่ไดรับและรู้สึกเมื่อดูจบ

Inspiration : I had a chance to see “The Country Hotel”. I really enjoyed the film and got the inspiration to do something. I want to express my feeling toward the film easily and simply.

ตุ๊กตาอยู่ไหน / Where’s my Doll?

2008 / 5 min

ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ / Tanwarin Sukkhapisit

แรงบันดาลใจ : ข้าพเจ้าไม่เคยดูหนังของคุณรัตน์มาก่อน แต่พอได้อ่านประวัติ และผลงานของคุณรัตน์แล้วก็รู้สึก

สามารถเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น หนังของคุณรัตน์ที่มักจะขับเน้นให้เห็นชะตากรรมของตัวละคร

เช่น ตัวละครตาบอด หรือ ชีวิตที่ผกผัน หรือ บรรยากาศลึกลับคลุมเครือในหนัง ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าอ่านเรื่องราว

เหล่านี้จนจบ ข้าพเจ้าก็ประมวลออกมาเป็นหนังเรื่อง ตุ๊กตาอยู่ไหน ได้โดยทันที

Inspiration : I have never seen Rattana’s works before. However, when I read his biography and films information, I feel connected. His works always focused on the upside-down fate of character such as the blind character and the atmosphere in his films is in vague. Once finished reading, I could finish the story of Where’s my Doll?

The Giving Tree

2008 / 5 min

ศิวโรจน์ คงสกุล / Sivaroj Kongsakul

แรงบันดาลใจ : ผมเกิดไม่ทันยุคคุณรัตน์ แต่ผมคิดว่าคุณรัตน์คงเปรียบเสมือนเรื่องเล่า หรือ นิทานที่ดี ที่พูดถึง

ความดีงาม ซึ่งผมอยากให้เรื่องเล่าเรื่องนี้ยังคงถูกบอกเล่าต่อไป

Inspiration : I was not born in Rattana’s period. I think of Rattana as the wonderful story concerning goodness. I want this kind of story to be told forever.

ชีวิตและผลงานของรัตน์ เปสตันยี / The Signature

2008 / 50 min

ชลิดา เอื้อบำรุงจิต / Chalida Uabumrungjit

(English subtitle)

รัตน์ เปสตันยี ผู้กำกับที่หลายคนได้ยินแต่ไม่เคยรู้จักผลงาน ไม่เคยรู้ว่า มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย

อย่างไร สารคดีเรื่องนี้ จะนำเสนอชีวิตและผลงานของรัตน์ เปสตันยี โดยผ่านครอบครัว บุคคลที่เคยร่วมงานกับ

คุณรัตน์ รวมทั้งบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทย อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง, สืบเนื่อง กันภัย, เป็นเอก รัตน

เรือง, วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง, โดม สุขวงศ์ เป็นต้น

Some people might have heard the name of R.D. Pestonji but never know his contribution to Thai film history. This documentary explores his life and works through the point of view of his family, his co-workers and his admirers.

เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 12 นี้ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน ศกนี้ ณ ห้อง

Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน ตรงข้ามตึก MBK และ สยามดิสคอฟ

เ ว อ ร์รี่) ส า ม า ร ถ รับ บัต ร เ ข้า ช ม ห น้า ห้อ ง ฉ า ย โ ด ย ไ ม่มีค่า ใ ช้จ่า ย ใ ด ๆ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อีย ด ไ ด้ที่

thaishortfilmfestival@gmail.com หรือ 080-557-9709

The 12th Thai Short Film and Video Festival will be taken place on Friday 29th August until Sunday 14th September at the Auditorium 5th Floor at Bangkok Art and Culture Centre (Pathumwan Junction, the opposite of MBK and Siam Discovery). No admission fee. Please receive the ticket one at the information desk in front of the Auditorium. For more detail, please contact us thaishortfilmfestival@gmail.com or call 080-557-9709.

One response

  1. สำหรับคนที่กำลังมองหาโปรแกรมบัญชีดีๆนะครับ
    ยังไงก็ขอฝากด้วยเน้อออ
    http://buncheethai.wordpress.com
    เข้าไปชมกันก่อนก็ได้นะครับ

    เมษายน 6, 2009 ที่ 7:53 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s