a trick of the light : a place for cinephiles

หนังสามัญประจำบ้าน

DVD OF THE YEAR 2008

 

 

นิตยสาร SIGHT & SOUND ส่งเทียบเชิญนักวิจารณ์ จากทั่วโลกมาช่วยกันเลือกหนังทอปเทนประจำปี ไอ้หนังนี่คงหาดูไม่ยากไม่น่าตื่นเต้น แต่ที่น่าตื่นเต้นคือ บรรดา best DVD of the year เลือกกันมาคนละเรื่องสองเรื่องเห็นแล้วตื่นเต้นมากมาย

อ่านลิสต์ทั้งหมดได้ที่นี่

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/49501

 

กลแสงจึงขอเลือกบางเรื่องจากบางคนมาแนะนำครับ

  (เพิ่มเติม…)